Pagdating ng kastila sa

posted by | Leave a comment

Daang taon,marahil, bago pa lumaganap ang ideya ng eksplorasyon, ang Pilipinas na tinatawag sa iba-ibang pangalan (tulad ng Ma - i)ay mayroong nang panulaan (bugtong, awiting-bayan, salawikain, epiko, ritwal).Sa mga anyong ito ng panitikannaihayag ng ating mga ninuno ang kanilang kaisipan, damdamin,saloobin, bisyon at sa mga iyon masasalamin din ang angkanilang mga positibo at negatibong katangiang panloob atpanlabas, patina ang kanilang mga abentura't karanasan at mgapang-araw-araw na kilos at gawi nila sa lipunan.Kabilang dito ang 1951 Mutual Defense Treaty, 1998 Visiting Forces Agreement, 2001 Mutual Logistics and Support Agreement, 2006 Security Engagement Board Agreement, at ang pinakabagong dagdag sa koleksiyon, ang 2015 Enhanced Defense Cooperative Agreement.Pinangangatawanan ng Korte Suprema bilang constitutional ang mga kasunduang ito, kahit pa malinaw sa mga kritiko na nilalabag nito ang soberanya ng bansa, at nagbibigay-daan para lalong mangialam at manghimasok ang US sa mga internal na usapin. Nasa ikatlong linggo na ng armadong labanan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Maute/Abu Sayyaf Group nang may namataang U. P3 Orion Surveillance aircraft na umaaligid sa Marawi City noong Hunyo 9.Ito ang batayan kung bakit sa mga disiplina ng pag-aaral, angpamamaraang oral ng pananaliksik ay ginagamit kung lubhangmatagal nang lumipas ang mga pangyayari sa kasaysayan atmatatanda na't iilan pa ang mga respondent.

pagdating ng kastila sa-8pagdating ng kastila sa-16

Nagsimula ang kasaysayan ng mga Moro bago pa dumating ang mga Espanyol.

Abueg Discipline: History KUNG UUGATIN ANG PANITIKAN sa wikang Tagalog,makikita ang corpus (katawan) nito sa oral na tradisyon.

Hindilamang saklaw nito ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas atpagtitipon nila ng iba't ibang anyo ng panitikan.

Alinsunod sa Artikulo 18, Seksyon 25 ng Saligang Batas, ipinagbabawal sa Pilipinas ang presensiya ng mga dayuhang baseng militar, tropa, at pasilidad, maliban na lamang kung mayroong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng alinmang bansa.

Ngunit iniikutan ang probisyong ito ng iba’t ibang kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.

Leave a Reply

online dating service singles send